browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Kynologische Kennis 2

Posted by on maart 21, 2014

Vandaag mezelf aangemeld voor het examen KKII op 16 Mei.
Na maanden les gehad te hebben van Jan Coppens en natuurlijk van alle medecursisten, mezelf toch maar opgegeven voor het examen.
Dat wordt nog leren de komende maanden.
Of ik daarna nog doorga voor Beweging en Exterieur weet ik niet, maar wie weet 😉

Comments are closed.